?

Log in

Det er noe problem hos bærbar datamaskinen min og jeg trenger å få… - Frisk Osloluft - Norge [entries|archive|friends|userinfo]
Frisk Osloluft - Norge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 17th, 2006|07:23 pm]
Frisk Osloluft - Norge

luft

[seilduksgata]
Det er noe problem hos bærbar datamaskinen min og jeg trenger å få den reperert. Har noen et forslag om en god PC butikk eller verksted i Oslo?

Forresten, jeg beklager for dårlig norsk, den er ikke morsmålet mitt!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: kriatyrr
2006-11-19 08:47 pm (UTC)
Kjenner ikke så veldig til steder som reparerer PCer, siden jeg aldri har problemer jeg ikke kan fikse selv. Hva feiler den? Hvis det ikke er et hardware-problem, er det mulig at jeg kan hjelpe.
Ellers anbefaler jeg Datakjeden i Møllergata. Gutta der har bra peiling, tror de driver med reparasjon også.

(Reply) (Thread)
[User Picture]From: seilduksgata
2006-11-20 12:51 pm (UTC)
Problem er at den 'skreiker' veldig høyt og 'high-pitch' når jeg gjøre noe som vanligvis skaper lyd fra intern høytalerene. Jeg skal spørre i datakjeden da, takk for ambefalingen!
(Reply) (Parent) (Thread)