?

Log in

Jeg leter etter cafer i Oslo som jeg kan studere i. Jeg foretrekker… - Frisk Osloluft - Norge [entries|archive|friends|userinfo]
Frisk Osloluft - Norge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 7th, 2007|08:06 pm]
Frisk Osloluft - Norge

luft

[seilduksgata]
Jeg leter etter cafer i Oslo som jeg kan studere i. Jeg foretrekker cafer som har nok lys inne og hvor ansattene synes det er greit at jeg blir der lengre en et vanlig besøk (et par timer kanskje). Har noen et forslag?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: mirazandar
2007-02-08 07:24 am (UTC)
Jeg pleide selv å sitte på amsterdam. (mellom trondsmo bokhandel og nasjonalgalleriet)

Positivt: Hyggelig personale. 12 kroner for påfyll på kaffen, og ingen blir fornærma om du drøyer kaffekoppene leeenge. Åpent trådløst internett. Kontakter til å plugge inn pcen i. Ingen blir sure om du har med matpakke. Relativt store bord , - dvs ikke sånne dumme runge kafebord. Lavmælt musikk.

Negativt: Serverer ikke mat bortsett fra plastpakka muffins. Åpnet relativt sent, klokka 1 i fjor. Om man kommer sent på kvelden kan det være litt folksomt.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: seilduksgata
2007-02-10 06:06 pm (UTC)
Kult! Takk for anbefalingen :-)
(Reply) (Parent) (Thread)