?

Log in

Halooo :) - Frisk Osloluft - Norge [entries|archive|friends|userinfo]
Frisk Osloluft - Norge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Halooo :) [Feb. 11th, 2007|11:09 pm]
Frisk Osloluft - Norge

luft

[phle]
[mood |awake]
[music |none]

Ja, jeg er slags, på en måte ny her.. Jeg pleide å være medlem som netti_lett. Men det begynner å bli en stund siden. Så nylig joinet jeg på nytt:)

Litt om meg..

Navn: Annette
Alder: 21
Bosted: Oslo
Andre ting: jeg har masse rare interesser som tegnefilmer, tegneserier, manga, anime, pokemon (tv serien & ja jeg så på i dag), tegning, maling, modeller, rosa, harry potter, strikking, hekling, soyamelk & mer.. Har alltid vært noe barnslig i forhold til min alder, særlig etter at jeg ble syk, jeg har schizofreni. så pga av det så er nok livet mitt litt anneledes enn folk flests. Jeg er fortiden på sykehus. & treffer ikke så mange venner, men jeg har jo eljåd. Vel, nå må jeg prøve å sove. Ha en fin kveld/natt alle sammen (^_^)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: phle
2007-02-12 03:30 pm (UTC)
Takk :) & jeg adder dag nå.

(Reply) (Parent) (Thread)