?

Log in

Scandafandom: fandom på skandinavisk - Frisk Osloluft - Norge [entries|archive|friends|userinfo]
Frisk Osloluft - Norge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Scandafandom: fandom på skandinavisk [Jun. 19th, 2011|08:06 pm]
Frisk Osloluft - Norge

luft

[eve_n_furter]
[mood |optimisticoptimistic]

Heisann :) Jeg vil gjerne få reklamere litt for scandafandom: et forum for fandom på skandinavisk.
Fra forumets egen beskrivelse:
"Snakker du norsk, svensk eller dansk? Deltar du i fandom? Da er dette stedet for deg! Her får du anledning til å treffe andre skandinaver, og til å snakke om fandom-relaterte ting på ditt eget språk. (...)
3. Du er velkommen så lenge du snakker et skandinavisk språk - du behøver ikke være dansk, norsk eller svensk for å delta.
4. Skulle du ha lyst til å skrive fanfic på et skandinavisk språk, får du garantert lesere her! All fanfic er velkommen, så lenge den er på enten svensk, dansk, eller norsk. (...)"

Forumet er ganske nyoppstartet, men har allerede flere aktive brukere. Kom innom og del det du elsker med resten av oss! Det hadde for eksempel vært veldig moro om noen kunne poste bilder fra Arcon eller Desucon eller andre fandom-relaterte arrangementer i Norge. :)
linkReply