?

Log in

Frisk Osloluft - Norge [entries|archive|friends|userinfo]
Frisk Osloluft - Norge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hønefoss, Norway [Sep. 15th, 2006|10:36 am]
Frisk Osloluft - Norge

nostal6ie

667x500Collapse )


715x500Collapse )


709x500Collapse )
link3 comments|post comment

Norsk Performance Art [Sep. 13th, 2006|10:42 pm]
Frisk Osloluft - Norge

svartepetra
http://www.aftenposten.no/english/local/article1457026.ece

This is the best performance art I've seen in a long time! I am thinking of trying it in Seattle but will they be as tolerant as a Norwegian? I must remember this is America and I'm likely to get shot at for trespassing!
link1 comment|post comment

Feed! [Jul. 20th, 2006|10:19 pm]
Frisk Osloluft - Norge

luighseach
[Tags|]
[Current Location |Drammen, Norway]

Har laga feed for spraakteigen. Håper jeg ikke har tulla det til...
link2 comments|post comment

Interesseforandringer? [Jul. 2nd, 2006|02:44 am]
Frisk Osloluft - Norge

zathyra
[mood |relaxedrelaxed]
[music |Morrissey - Interesting Drug]

Jeg vil anse Divan og SoWhat! som død og begravet, bortsett fra i folks minner. (Men det er vel forsåvidt Jokke også når jeg begynner å se litt nærmere på det...)

Derimot har jeg et par-tre forslag til nye ting på lista, og de lyder som følger: *kremt kremt*
Lusekofter. Fiske. Typisk Norsk. Heidi Hauge. 17. mai. Holmenkollen. Wiegeland(?). Trikken.

Takk for meg!
link3 comments|post comment

Smuggle Mountain Dew to DENMARK [Jun. 22nd, 2006|10:04 pm]
Frisk Osloluft - Norge

mettchen
[Beklager at det bare er en copy+paste variant på engelsk - orkede ikke at oversætte den da jeg snart skal sove zzzzzzzz - men tænkte at der muligvis er nogen her der skal til DK til Roskilde Festival eller andet (Nordjylland?) -og kan hjælpe lidt... På forhånd tak!]


H E L P

I'm crossposting this everywhere - so sorry if you feel spammed :-)


One of my very best friends is getting married in 1½ week (yes I know, I shouldn't put this off till the very last minute, but hey - then it wouldn't be me) and I need something cool for the wedding gift:

MOUNTAIN DEW

you don't think it's cool? Well obviously I'm giving them more than just soda, but my friend was in the US back in 2004 I think and looooooooooooooooooooooooved it (probably due to the caffeine, so I don't want it caffeine free) but since you can't by it in Denmark (you can't buy Red Bull either - they are not illegal to buy abroad and bring home - they just can't be sold in bars & shops) I thought he'd get a really kick out of getting 4 cans of Mountain Dew or something on his wedding day.

So - shipping will cost a bloody fortune... But in Europe, according to wikipedia then you can buy Mountain Dew in:

* Iceland
* Finland
* Poland
* Norway
* Switzerland
* Romania
* Germany
* Spain
* Malta
* The Netherlands
* Hungary
* Bulgaria
* Russia
* Czech Republic

SOOOO is anyone of you who are reading this either IN ONE OF THESE COUNTRIES/GOING TO ONE OF THESE COUNTRIES AND COMING TO COPENHAGEN BEFORE THE 29TH of JUNE or AALBORG BEFORE JULY 1ST -or know someone who is???

Maybe someone is coming here for the Roskilde Festival??? I'll swop the Mountain Dews for beer when you get here then ;-)

*crosses fingers*

Ciao,
Mette
link11 comments|post comment

Organisasjoner og gateverving [Jun. 9th, 2006|10:06 am]
Frisk Osloluft - Norge

aeary
[mood |discontentdiscontent]
[music |Kashmir - Make it Grand]

Vi har vel alle irritert oss over gateververe i Oslo (eller i andre byer, for den saks skyld) som ikke klarer å ta et nei for et nei. TV2 har sett litt nærmere på noen av dem, og funnet ut at de ikke nødvendigvis er helt ærlige:

- Jeg gjør dette for å ha noe fornuftig å gjøre på fritiden, sier en verver fra Kirkens Nødhjelp, i følge TV2 Nettavisen.

I artikkelen står det blant annet at "Verveavdelingen A/S jobber ikke gratis, de tar 900 kr for hvert faste betalende medlem de greier å verve. Det betyr at en giver til Krikens Nødhjelp som i gjennomsnitt betaler 120 kroner i måneden, må betale i sju og en halv måned før regningen til Verveavdelingen er betalt."

Her kommer moralen servert på et fat: Hvis du vil støtte opp om en god sak, og du blir overbevist av en gateverver at det er akkurat hans eller hennes sak som er den aller beste, fortell dem at dette høres fornutig ut! Jeg skal gå hjem, logge meg på organisasjonens hjemmesider og melde meg inn der. Da støtter man saken, og ikke masekråkene.
link3 comments|post comment

Bøter for forsøpling [May. 30th, 2006|09:51 am]
Frisk Osloluft - Norge

aeary
AFTENPOSTEN: Oslo skal stoppe søppelsynderne
Politi, trafikkbetjenter og parkvakter skalsaumfare parkene på jakt etter byens miljøsvin. Gebyrene på 500 kronerer ikke lenger tomme trusler.

Det gjør neppe susen, men er i alle fall et skritt på veien. Tenk å få til en by som ikke ser ut som en søppelhaug?
link3 comments|post comment

NORWEGIAN Independance Day today! HURRAH! [May. 17th, 2006|11:30 pm]
Frisk Osloluft - Norge

svartepetra

For Freedom, For the Norwegian way, For Norway, Hurrah!
link4 comments|post comment

18, Russ, Skummel. [Apr. 16th, 2006|03:44 pm]
Frisk Osloluft - Norge

galskap
Hei!

Jeg bor i Oslo (Bislett) og Akershus (Bærum)! Og jeg elsker frisk luft! :D

Mmm, har akkurat joina. Trenger tilskudd til vennelisten. Den er tørr, den. Nuh skal jeg se Istid II, på Colosseum. Ooog.. Ja.

Håper alle har hatt en fin påske!
link5 comments|post comment

Participants needed for dialect study! [Apr. 15th, 2006|08:41 pm]
Frisk Osloluft - Norge

quaryn_dk
Hi all!

I'm doing a research project on dialect use in Norway, in connection with my studies in linguistics at the University of Aarhus in Denmark. I'm in desperate need of participants for my study, as I need at least 30, and at present have about 4. If you meet the following qualifications:

* grew up outside the greater Oslo area
* consider yourself to be a dialect speaker
* moved to Oslo as an adult (18+)
* have lived there for at least two years

I really hope you would consider taking part in my study. The questionnaire is online, takes very little time, and is available in Bokmål and Nynorsk. If you're willing to take part in a follow-up interview, I will be in Oslo from Easter to late April or early May, and can arrange to interview you at your convenience.

If you're willing to participate, please contact me at mickey (AT) raeder (DOT) dk and I will email you back with the URL of the questionnaire. Serious inquiries only, please.

Thanks so much in advance,
Mickey

Cross-posted to various Norwegian communities
linkpost comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]